Craps är ett väldigt populärt tärningsspel som finns på en stor del av de casinona världen över. På senare år har det också blivit populärt att spela online. Det finns i både automatiska versioner och på livecasino, där du kan spela mot en levande dealer som du följer via din webbkamera.

Craps kan tyckas vara komplicerat om du tittar på andra som spelar. Det finns en stor mängd olika satsningsalternativ, och varje alternativ leder till olika regler, och har sin egen logik om hur och när tärningarna ska kastas. Men kanske är det mer komplicerat att vara åskådare än spelare. Som spelare behöver du inte kunna alla de olika alternativen, utan det räcker med att du kan några stycken och använder dig av dem. Har du lust kan du sen lära dig fler efter hand.

Hur spelar man craps?

Det som behövs för att spela craps är en spelplan som är speciellt framtagen för spelet, och två tärningar. Spelplanen kan vara en av de saker som avskräcker nya spelare, men som sagt behöver du inte kunna allting för att vara med. Till en början kan du ignorera det mesta och fokusera på det du kan.

Vid de allra flesta spelomgångar är det som händer först att du gör satsningar. När det är gjort kastas tärningarna. Ibland avgörs omgången redan när tärningarna kastats en gång, men det är vanligare att det krävs fler kast. Vad som händer efter första kastet beror på vilket satsningsalternativ du valt.

Olika alternativ när du ska satsa

De olika alternativen har olika namn, det är så du kan hålla ordning på dem och vad som gäller. Är du nybörjare finns det några alternativ som är mest lämpliga att lära sig. Kan du dem så klarar du dig bra.

  • Pass line bet gör att du får vinst om tärningarna tillsammans blir 7 eller 11. Förlust blir det om tärningarna visar 2, 3 eller 12. De tal som gör att du förlorar kallas för craps, så vid Pass line bet är 2, 3 och 12 craps. Om du får någon annan summa än de som nämnts blir den summan ditt point. Pointen avgör efter det om du vinner eller förlorar. Tärningarna kastas igen, och för att vinna ska din point komma igen. Blir det 7 förlorar du. Du kastar tärningarna tills det antingen blir 7 eller tills ditt point kommer igen.
  • Don’t pass line bet är väldigt likt Pass line bet, men tvärtom. Det finns ganska ofta ett motsatsalternativ i craps, och Don’t pass line bet är motsatsalternativet till Pass line bet. Här blir det vinst vid 2 eller 3, och craps är 7 och 11. Don’t pass line bet har en funktion som inte finns i Pass line bet. Det är att det blir oavgjort om du får två sexor. Du vinner inget då, men du blir inte heller av med sin satsning. Blir det en point i Don’t pass line bet är det också motsatt mot vad som gäller i Pass line bet. Kommer 7 blir det vinst och kommer din point förlorar du.
  • Come bet inleds med att tärningarna kastas, istället för att du satsar först. När tärningarna kastats blir visar de din point. Det måste vara 4, 5, 6, 8, 9 eller 10. När ett av de alternativen blivit ditt point så gör du din satsning. Tärningarna kastas igen, och du får vinst om det blir 7 eller 11. Craps är 2, 3 och 12. Om den point du fått kommer igen kallas den come point. Efter come point blir det vinst om du får 7 innan den kommer igen.
  • Don’t come bet är motsatsalternativ till Come bet. Blir det 2, 3 eller 12 vinner du. Craps är 7 och 11. Kommer pointen gäller däremot samma regler som vid Come bet.
  • Big 6 och Big 8. Det är två alternativ som är väldigt lika varandra. Vid Big 6 satsar du på att det ska komma 6 innan det kommer 7. 7 är craps och leder till förlust. Vid Big 8 är det 8 du satsat på och som gör att du vinner.
  • Place är ett alternativ där du väljer att satsa på 4, 5, 6, 8, 9, eller 10. Kommer det du satsat på så vinner du. Craps är 7.
  • Don’t place är motsatsalternativet till Place. Du väljer en siffra, men om den sen kommer blir det förlust, medan du vinner om 7 kommer.

Lär du dig några av de alternativen klarar du dig bra i spelet. Framför allt Pass line och Come bet samt deras motsatsalternativ, är vanligt att du lär dig till en början. För den som vill kolla upp fler alternativ och vad som gäller för dem finns till exempel alternativ som heter Craps 11, Field, Horn, Hard way, Odds bet, Any seven och Any craps.